© Copyright 2007-2015
Moje fotografie
Kasjan (Kajtek) Kajrunajtys

"Esencja"

Zapraszam do pozowania w projekcie osoby w wieku od lat 18, bez ograniczenia od góry. Płeć dowolna. Nie oczekuję doświadczenia, urody czy fotogeniczności. Sesje fotograficzne głównie w popołudnia, wieczory i weekendy. Potrwają do 90 minut. Gdzie? w Studio U17, tuż obok Dworca Wschodniego w Warszawie. W studio jest łazienka, stanowiska do makijażu i przebieralnia gdzie można się przygotować.

Reguły są proste: fotografuję zarówno aranżacje przygotowane przez Ciebie, jak i ujęcia takie, jakich potrzebuję do projektu (TFP). Po sesji otrzymujesz przez WeTransfer najciekawsze zrobione przeze mnie zdjęcia. Efekty projektu pokażę w Internecie, a być może także w formie ekspozycji wydrukowanych prac. Jak przygotować się do zdjęć opisałem tutaj. Pełny tekst umowy dostępny jest tutaj.

Celem projektu jest pokazanie, że emocje widoczne na twarzy można wyczytać z małego jej fragmentu. Docelowo fotografie będą przedstawiać wycinki twarzy, zwykle nawet nie pozwalające na rozpoznanie osoby.

Projekt to moja praca dyplomowa w Studium Fotografii ZPAF. Pierwsze zdjęcia poniżej. Chętnych do udziału zapraszam do kontaktu przez e-mail.


"Essence"

Are you aged 18+ (no upper limit)? Feel invited to pose in the project. Any gender. I do not expect experience, beauty or photogenicity. Photo sessions mainly on afternoons, evenings and weekends. They last up to 90 minutes. Where? in Studio U17, next to the East Railway Station in Warsaw. The studio has a bathroom, makeup stations and a changing room where you can prepare for photos.

The rules are simple: I photograph both the arrangements prepared by you and the shots I need for the project (TFP). After the session, you receive via WeTransfer the most interesting photos I took. I will put the project outcome on the Internet, and maybe also present them in the form of an exhibition of printed works. Preparing yourself: read here. The complete agreement text is available here (polish only).

The aim of the project is to show that the emotions visible on the face can be read from a small fragment of it. Ultimately, the photographs will show sections of the face, usually not even sufficent to recognize a person.

The project is my final work (Studium Fotografii ZPAF). First photos are shown below. If you are willing to participate, please contact me via e-mail.