© Copyright 2007-2015
Moje fotografie
Kasjan (Kajtek) Kajrunajtys

Stru¶, Foaty Island, Irlandia, lipiec 2007