© Copyright 2007-2015
Moje fotografie
Kasjan (Kajtek) Kajrunajtys

Wystawa fotografii: "Dzieło żywiołów i czasu"

Otwarcie wystawy 13 paździenika 2012 o godzinie 12.00
Wystawa czynna do 21 grudnia 2012Ta wystawa to kolejne wcielenie poprzedniej. Jednak inne s± wnętrza, inny układ, co zapewnia odmienne wrażenia.Tego samego dnia wieczorem organizator zaprasza na spektakl winno-kulinarny
Kuchnia Młodopolska i Wina zza Miedzy

Winoman
Wystawę organizuje Winiarnia i Winoteka Winoman w Krakowie przy ulicy ¦w. Tomasza 7